In Europa

European Week of Regions and Cities 2021: projecten in de kijker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naar jaarlijkse gewoonte nam Brussels International half oktober deel aan de European Week of Regions and Cities. Meteen een gelegenheid om de burgers en de pers twee Brusselse projecten voor te stellen, die gesteund worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): LagUM en het duurzame zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De Europese week van regio’s en steden (#EURegionsWeek) is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel, dat in het teken staat van het regionale beleid. Het wordt jaarlijks georganiseerd en vormt een uniek communicatie- en netwerkplatform dat politieke vertegenwoordigers, ambtenaren, deskundigen en academici uit regio’s en steden in heel Europa samenbrengt.

Bij elke editie vinden tal van acties plaats teneinde het inzetten van EU-fondsen aan te moedigen om zo het leven van de burgers te verbeteren.  

Het programma wordt elk jaar afgestemd op de specifieke prioriteiten van de Europese Unie. Voor de 19de editie werd het evenement ‘Together for Recovery’ (Samen voor Herstel) gedoopt. De vier grote thema’s zijn: de cohesie, de ecologische transitie, de digitale transitie en het engagement van de burgers.

 

Twee duurzame Brusselse projecten met Europese steun

Brussels International, dat elk jaar deelneemt aan de Europese Week van de Regio’s en steden, koos naar aanleiding van de 19deeditie de ecologische transitie als thema.

Op 13 oktober 2021 stelde Brussels International, in samenwerking met de DG REGIO van de Europese Commissie en het Europese Comité van de Regio’s, aan de pers twee Brusselse projecten voor die de steun genieten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijdragen tot de ecologische transitie: LagUM en het duurzame zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

LagUM is een participatief onderzoeksproject rond bovengrondse stadslandbouw op initiatief van de Gemeente Elsene en de ULB (Université libre de Bruxelles). Het zwembad van de VUB moedigt dan weer de ontwikkeling aan van een kringloopeconomie en een rationeel grondstoffengebruik, met een belangrijke maatschappelijke impact.

Beide projecten sluiten aan bij het thema van de ecologische transitie en gaan uit van een bredere visie, aangezien ze tevens bijdragen tot de cohesie en het engagement van de burgers.

 

Het nieuwe zwembad van de VUB, een duurzaam schoolvoorbeeld

Het bezoek aan het duurzame zwembad van de VUB werd geleid door Helena Wittock, diensthoofd   strategie & beleidsvoorbereiding en EFRO-projectcoördinator, en Dirk van de Wiele, de bestuursverantwoordelijke sportinfrastructuur, die de technische coördinatie en opvolging van het zwembad verzekert. Naast de projectvoorstelling wees Prof. Dr. Kristine De Martelaer van de vakgroep bewegingsvorming en sporttraining aan de VUB, op de gunstige effecten van zwemmen en contact met het water voor het individu.  

Binnenzicht op het instructiebad
Het nieuwe duurzame zwembad van de VUB.

Het bezoek aan het duurzame zwembad van de VUB werd geleid door Helena Wittock, diensthoofd   strategie & beleidsvoorbereiding en EFRO-projectcoördinator, en Dirk van de Wiele, de bestuursverantwoordelijke sportinfrastructuur, die de technische coördinatie en opvolging van het zwembad verzekert. Naast de projectvoorstelling wees Prof. Dr. Kristine De Martelaer van de vakgroep bewegingsvorming en sporttraining aan de VUB, op de gunstige effecten van zwemmen en contact met het water voor het individu.  

Het nieuwe zwembad wil een referentieproject zijn, zowel op energetisch als maatschappelijk vlak. Het compacte en energiezuinige gebouw zal de CO2-uitstoot met meer dan 500 ton per jaar verminderen in vergelijking met het oude zwembad. Zo helpt het om de klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest en de EU te halen.

Dankzij dit sportcomplex met gloednieuw instructiebad beschikt het Brussels Gewest over een wateroppervlakte van ongeveer 400 m² voor zwemlessen en recreatiezwemmen. Het getuigt van het maatschappelijke engagement van de VUB, die wil meebouwen aan een aangename stadsomgeving en een gezonde levenswijze wil bevorderen.

Het zwembad van de VUB staat open voor iedereen, ongeacht de leeftijd, afkomst of persoonlijke situatie. Met ‘Swimove’ biedt het kinderen ook een programma aan om te leren zwemmen en overleven in het water. De lessen worden omwille van de culturele mix van deelnemers gegeven met behulp van beeldmateriaal. Het initiatief wil de kinderen aanzetten om te blijven zwemmen tot ze volwassen zijn.

De polyvalentie van het zwembad betekent ook een meerwaarde voor de studenten op de campus, die er onderzoek verrichten naar de voordelen van zwemmen.   

Op termijn zou de ruimte op jaarbasis zowat 130.000 bezoekers verwelkomen. De tussenkomst van EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 2,03 miljoen euro op een totaalbedrag van 7,8 miljoen euro.

 

L(ag)UM, een uniek project voor tuinieren op dak

Het moestuinproject LagUM bestudeert de verschillende mogelijkheden van ecologische landbouw op daken.

Het onderzoeksproject wordt ontwikkeld en mede gefinancierd door de Gemeente Elsene, naar aanleiding van het ‘duurzaam wijkcontract Maalbeek’ dat de inrichting van de moestuin omvat. De ULB (Université libre de Bruxelles) verkent als wetenschappelijke projectpartner de multifunctionele opties van stadslandbouw. Refresh-xl neemt als derde partner de productie van de groenten voor zijn rekening, met inbegrip van de pedagogische en sociale aspecten van het project. Het kent nu al succes. Op een jaar tijd werden er 48 variëteiten geteeld, alles samen goed voor een oogst van twee ton.  

Voorafgaand aan het bezoek werden de journalisten verwelkomd door de drie partners van LagUM. Cédric Zeegers-Jourdain, vertegenwoordiger van de Gemeente Elsene, stelde de projectontwikkeling voor. Francisco Davila, vorser aan het labo voor eco-landbouw van de ULB, vervolgde met het onderzoeksluik. Amandine Vandormael, vertegenwoordiger van Refresh-xl, lichtte het didactische en vulgariserende werk toe bij de resultaten van het gevoerde onderzoek met de ULB. 

Het LagUM-project is een uitstalraam voor de stadslandbouw in Brussel, met een pedagogische insteek. Naast de 800 m² bewerkbare dakoppervlakte, biedt de ruimte volop mogelijkheden om de praktijken en de onderzoeksresultaten te verspreiden.

De protagonisten luisteren naar de sprekers, zittend in een conferentiezaal.
Persvoorstelling van het LagUM-project.
 
Groep mensen, staand naast bakken met groenten
De journalisten ontdekken de moestuin van LagUM.

Op het dak werden de journalisten rondgeleid in dit laboratorium voor stadslandbouw, waar ze enkele producten plukten. Het bezoek werd afgesloten met een maaltijd in de sociale kantine van Refresh-xl, waar men kookt met de producten die op het dak geteeld worden.  

De tussenkomst van EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 1,2 miljoen euro op een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro.

Borden, klaar om op te dienen
De bereide maaltijd in de sociale kantine van Refresh-xl.
 
Twee staande medewerkers in de keuken
Medewerkers in de keuken van de sociale kantine van Refresh-xl.