EFRO Beliris
Kijk op de huidige gebouwen met binnenplaats
De site van de voormalige Rijkswachtschool, een toekomstige multifunctionele een duurzame wijk in Brussel.

European Week of Regions and Cities: de Europese media ontdekken het Brusselse project Usquare.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) nam in oktober 2020 deel aan European Week of Regions and Cities (Europese week van regio’s en steden). Omwille van de pandemie was het voornamelijk een virtuele editie, gespreid over drie weken.

Aankondiging van de 18de Europese week van regio’s en steden

 

Ondanks de gezondheidscrisis gaf Brussels International, in nauwe samenwerking met de DG REGIO van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s, toestemming aan de Europese journalisten om de Brusselse projecten te ontdekken die tot stand kwamen met de hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In het kader van het thema van dit jaar, ‘Groen Europa’, stelden we de projecten  Usquare.brussels en het nieuwe zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor. Enkel het bezoek aan Usquare.brussels kon plaatsvinden, en dat in aanwezigheid van een tiental journalisten, terwijl  er oorspronkelijk 60 waren voorzien.

 

Usquare.brussels, een ambitieus duurzaam reconversieproject  

Usquare.brussels is het project van het BHG voor de herinrichting van de site van de voormalige Rijkswachtschool tot een multifunctionele en duurzame wijk. Het project wil een voorbeeldfunctie vervullen, zowel op technisch gebied (kringloopeconomie, energieprestatie, patrimonium, …) als wat het samenleven betreft (groepsprojecten, solidariteit, …). Het wordt gerealiseerd door MSI Brussels, Université libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en geniet de financiële steun van het EFRO voor een bedrag van 11,8 miljoen euro (op een totale investering van 24,3 miljoen euro). Deze investering wordt aangewend voor de renovatie van verschillende gebouwen op een oppervlakte van 10.000 m2. Hun jaarlijkse CO2-productie zal verminderen met 3.000 ton.

 

Persconferentie in het Manege-gebouw

Op 14 oktober verwelkomde Bruno Allardin (projectverantwoordelijke bij MSI) de journalisten in het vroegere Manege-gebouw. MSI staat als regionale openbare instantie in voor de verwezenlijking van grote stedelijke reconversieprojecten in Brussel en werd aangesteld om de herinrichting van de site te beheren. “Onder de nieuwe naam Usquare.brussels wordt de vroegere ommuurde kazerne omgevormd tot een open, levendige en gezellige buurtsite. Het project zal bijdragen aan de opwaardering van het patrimonium van de site en aan de strategie van kringloopeconomie, twee essentiële ontwikkelingsdoelstellingen van Usquare.brussels”, vertelde Bruno Allardin. MSI zal ook instaan voor de renovatie en reconversie van de vroegere Manege tot een hal voor duurzame voeding.

Cassio Lopes, projectmanager bij de ULB, nam daarna het woord in naam van de ULB en de VUB. Hij benadrukte de internationale dimensie van Usquare.brussels en de wil van beide Brusselse universiteiten om met dit project een voorbeeldfunctie te vervullen. “Op de site van Usquare.brussels zetten de VUB en ULB hun dynamische partnerschap ten dienste van Brussel en de Brusselaars nog meer in de verf. Dankzij de EFRO-steun ontwikkelen beide universiteiten er onderzoekcentra met de focus op duurzame ontwikkeling om een concreet antwoord te bieden op de uitdagingen van de stedelijke omgeving. We zullen er ook honderden internationale studenten huisvesten, zodat er een onthaalkern met een brede culturele mix ontstaat.”

Journalisten zitten in de grote binnenruimte van de Manege.
Persconferentie in het Manege-gebouw van de Usquare.brussels-site.
 
Journalisten op de bovenverdieping van het gebouw, kijk op de gang en de trap.
Bezoek met de pers aan de gebouwen van Usquare.brussels.

 

Bezoek aan het project van het universitair centrum

Verdeeld in twee groepen bracht het gezelschap een bezoek aan de gebouwen van het innovatief universitair centrum van de VUB en ULB. Daar ontdekten de journalisten de innoverende kringloopbenadering, gebaseerd op de principes van inzameling, verwerking en hergebruik van materialen.

 

Ontmoeting met de vereniging See U, tijdelijke gebruiker van de site

Ten slotte maakten de journalisten kennis met het tijdelijk onderkomen van de vereniging See U. Ze ontmoetten de actoren op het terrein en genoten van een lunch, bereid door de jonge onderneming Place aux plantes, die in deze context aanwezig is op de site.

Twee mensen bereiden maaltijdboxen in een designkeuken.
Place aux plantes, de restaurateur in het kader van de tijdelijke bezetting van Usquare.brussels.