Samenwerking
Les quatre intervenants sont assis côte à côte, à une table de réunion.
Werkvergadering tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regio Rabat-Salé-Kénitra. V.l.n.r. Elsa Coslado, missieverantwoordelijke van perspective.brussels, Patrick Van Vooren, Directeur Customer Solutions van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Anne Claes, algemeen directrice van Brussels International, en Sandrine Legat, vertegenwoordigster van de Brusselse scholen.

Missie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de Regio Rabat-Salé-Kénitra

In februari 2020 leidde Anne Claes, algemeen directrice van Brussels International, een samenwerkingsmissie naar de Regio Rabat-Salé-Kénitra (RRSK). Er stonden drie items op de agenda: de inclusie van personen met een beperking, de creatie van een observatorium voor ruimtelijke ordening en de interculturele uitwisselingen.

Om de doestellingen van deze missie te verwezenlijken, konden de vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) rekenen op de steun en de expertise van enerzijds een vertegenwoordigster van de Brusselse scholen naar aanleiding van de interculturele uitwisseling, en anderzijds van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en perspective.brussels in het kader van de oprichting van een observatorium voor ruimtelijke ordening.

 

Samenwerken voor de inclusie van personen met een beperking  

Wat de inclusie van personen met een beperking betreft, praatten de Brusselse vzw Le 8ème Jour en het Nationaal Centrum Mohammed VI voor Personen met een Beperking over het voortzetten van de samenwerking met de Marokkaanse overheid. Die samenwerking mondde uit in drie acties: de vertaling en verspreiding van de VN-Conventie van de Rechten van Personen met een Beperking in gebarentaal voor doven en slechthorenden; het uitwisselen van goede praktijken in verband met autisme; opleidingen en uitwisselingen betreffende workshops rond de socio-professionele inclusie.

 

Oprichting van een observatorium voor ruimtelijke ordening  

Sinds juni 2018 engageert het BHG, dat kan terugvallen op een rijke ervaring in dit domein, zich om de RRSK te ondersteunen bij de oprichting van dit waarnemingscentrum. In de eerste (ontwerp) fase werd het projectteam samengesteld, bepaalde men de missies en de nodige tools en middelen. Nu vatten de experts van het CIBG en perspective.brussels de tweede fase aan: de lancering met de focus op de strijd tegen de ontvolking van het platteland in de RRSK.

 

Versterken van culturele uitwisselingen tussen jongeren  

De missie bood ook de gelegenheid om een nieuwe, solide basis te leggen voor nieuwe culturele uitwisselingen. Die worden gezamenlijk georganiseerd door het BHG en de RRSK. Elk jaar kunnen 24 jongeren zo een andere cultuur, met haar tradities en levensomstandigheden, ontdekken in een geest van respect en verdraagzaamheid.  

De acht betrokken personen zitten rond een vergadertafel.
Opstartmeeting van de tweede fase van het observatorium voor ruimtelijke ordening.