In Europa
Les participants, assis, suivent avec traduction simultanée l’exposé de l’intervenante
Presentatie door Yolande Gavilan Mesas, attaché bij de directie EFRO van Brussels International, tijdens het CITIES Forum 2020.

CITIES FORUM 2020 – “Samen geven we vorm aan een duurzame stedelijke toekomst”

Op 30 en 31 januari 2020 nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel aan het 4de CITIES Forum 2020. De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van Brussels International stelde er het project van Dokters van de Wereld voor, dat voorziet in de oprichting van integrale zorgcentra.

Het 4de CITIES Forum 2020, dat op 30 en 31 januari 2020 werd georganiseerd door het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie en de stad Porto, bracht meer dan 700 sleutelfiguren op Europees, nationaal en plaatselijk niveau samen. Via dit grootschalige event kon men de balans opmaken van de acties van de Europese Unie ten gunste van Europese steden en meteen ook nieuwe vooruitzichten schetsen. 

De directie EFRO van Brussels International werkte actief mee aan dit forum met de voorstelling van het project van Dokters van de Wereld voor de oprichting van integrale zorgcentra. Dit project wil een antwoord bieden op de belangrijke uitdagingen van de grote steden, zoals de migratiecrisissen en de toegang tot gezondheidszorg voor kansarme doelgroepen. Het voorziet in de oprichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van twee nieuwe geïntegreerde sociale gezondheidscentra, waar bestaande en erkende diensten (sociaal, mentale gezondheid, gezinsplanning, schuldbemiddeling, hulp voor drugsverslaafden, primaire gezondheidszorg) werken binnen dezelfde infrastructuur. Door alle operatoren samen te brengen, is dit project van Dokters van de Wereld een belangrijke schakel in het Brusselse Ecosysteem Gezondheidszorg in de strijd tegen de verpaupering van bepaalde doelgroepen.