In Europa
Tal van Belgische steden en gemeenten gingen in op de uitnodiging van het nationale URBACT contactpunt.

De uitdagingen van de stadsontwikkeling tegen 2030

Op 24 januari 2020 woonden tal van Europese en Belgische stakeholders inzake stadsontwikkeling een conferentie in Brussel bij. De uitdagingen en perspectieven van de steden tegen 2030 kwamen er aan bod.

Op 24 januari organiseerden het nationale URBACT contactpunt en de FOD Maatschappelijke Integratie, met de steun van Brussels International, VLAIO en Wallonië-Brussel, een studievoormiddag rond de stadsontwikkeling tegen 2030. Die vond plaats in Brussel met als doel Belgische steden en gemeenten samen te brengen rond de stedelijke uitdagingen in België en Europa voor de komende 10 jaar.

 

De problemen van de steden, een belangrijke Europese uitdaging

Thomas De Béthune, Team Leader Urban Policy binnen de DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, kwam de eer toe om de conferentie te openen.

Thomas De Béthune gaf de visie van de Europese Commissie op de uitdagingen van de stadontwikkeling voor de komende 10 jaar.

De problemen van de steden vormen een belangrijke uitdaging voor de Commissie, en de stadsontwikkeling staat centraal bij de ontwikkeling van de Europese Unie (EU). Heel wat beslissingen op Europees niveau worden namelijk uitgevoerd in de steden. Bovendien leven 75% van de Europeanen in de stad en genereren de steden 85% van het bruto binnenlands product.

Thomas De Béthune benadrukte de wil van de EU om een geïntegreerde, gelokaliseerde en polycentrische aanpak uit te werken, om de complementariteit van de Europese steden te versterken zonder ze tegen elkaar op te zetten. Voor het komende meerjarig financieel kader van de EU, stelde de Commissie de creatie voor van een ‘Europees stedelijk initiatief’, dat alle ondersteuningstools voor de steden bundelt voor meer efficiëntie.

 

Het voorbeeld van Leuven: uitdagingen en burgerparticipatie

Dan was het de beurt aan het lokale niveau. Lalynn Wadera, schepen van Economie en Diversiteit van Leuven, zette de uitdagingen en prioriteiten van zijn stad voor de komende jaren op een rijtje: waardevolle en lokale tewerkstelling, samenleven in diversiteit, vermindering van de ecologische voetafdruk en armoedebestrijding. De Stad Leuven besliste om deze uitdagingen aan te gaan via burgerparticipatie, en dus beslissingen te nemen in overleg met de lokale stakeholders (burgers, ondernemingen, experts…).

 

De stedenbouw van morgen: oproepen tot initiatieven

Om de deelnemers te inspireren nodigden de organisatoren ook Ariella Masboungi uit, de Franse architecte-stedenbouwkundige en laureate 2016 van de ‘Grand Prix de l’Urbanisme’. Aan de hand van enkele grote Europese projecten gaf Ariella Masboungi haar visie op de stedenbouw voor de komende jaren, en ze wees daarbij op het aangekondigde einde van de ‘grote projecten’. Bij gebrek aan financiële middelen nemen de steden voortaan hun toevlucht tot oproepen tot initiatieven, zodat de stedenbouwkundigen aan de autoriteiten nieuwe ideeën aanreiken voor kleinschaliger projecten, die kaderen in een totaalvisie op de stad.  

 

URBACT ROOF: huisvesting als bron van sociale integratie

De voormiddag werd afgesloten met een presentatie door de Stad Gent en de Stad Luik van   het URBACT ROOF -project waaraan zij, samen met zeven andere Europese steden, samenwerken om het ‘Housing First’-model in Europa te verspreiden en uit te bouwen. Dit project stelt de klassieke kijk op de sociale integratie van daklozen in vraag. Het beschouwt huisvesting als de eerste essentiële stap, om vervolgens de andere aspecten van dakloosheid aan te pakken, zoals gezondheidszorg, verslaving enz. Na afloop van het ROOF-project, zal elke stad een actieplan hebben om het model te ontwikkelen en af te stemmen op de eigen situatie.