Evenementen
The members of the Government of the Brussels-Capital Region
Vlnr : Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Elke Van den Brandt, Rudi Vervoort, Alain Maron, Pascal Smet, Barbara Trachte en Sven Gatz.

Witte rook: de Brusselse regering is gevormd

Minder dan twee maanden na de verkiezingen van 26 mei 2019 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe regering. De ecologische en sociale uitdagingen van het Gewest behoren tot de beleidsprioriteiten van de nieuwe ploeg.

De nieuwe regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2050 van Brussel een voorbeeldstad maken met een koolstofarme stedelijke samenleving. Een ambitieus klimaatdoel, waarvoor geïnvesteerd zal worden op het vlak van mobiliteit, territoriale ontwikkeling en de isolering van het woningbestand.

Een andere prioriteit is het sociale beleid. Elke inwoner van Brussel moet toegang hebben tot huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg om armoede te bestrijden en stadsvlucht tegen te gaan.

Extra aandacht komt er ook voor de Brusselse identiteit, die de afgelopen 30 jaar vorm kreeg onder meer dankzij het bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De nieuwe Brusselse regeringsploeg wil het statuut versterken van een hoofdstedelijk gewest met een eigen identiteit dat openstaat voor de wereld. Brussel wil gezien en gehoord worden als speler op de Europese en internationale bühne.

Onder leiding van staatssecretaris voor Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Pascal Smet zal Brussels International volop werk maken van die doelstellingen. Ook betrokken bij onze werking zijn minister-president Rudi Vervoort en minister Sven Gatz, die vanuit hun respectievelijke bevoegdheden instaan voor het nationale en internationale imago van Brussel.