Samenwerking
Dhr. Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontvangt dhr. Li Wei, Voorzitter van het permanent Comité van het Volkscongres van Peking.

Een delegatie uit Peking bezoekt Brussel

Op 2 en 3 juni 2017 vergezelde de voorzitter van het Volkscongres van Peking de Chinese eerste minister Li Keqiang naar België voor een officieel bezoek.

Vergadering op het kabinet van de minister-president.

Dhr. Li Wei schenkt een Chinese vaas aan dhr. Charles Picqué, voorzitter van het Brusselse parlement.

 

Naar aanleiding van zijn reis naar België bracht Li Wei, de nieuwe voorzitter van het Volkscongres van Peking, een bezoek aan zijn ambtgenoot in het Brussels parlement, Charles Picqué, en aan de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Daarbij werden nieuwe vormen van samenwerking afgesproken.

Op 3 juni bezocht de Chinese delegatie het oude keizerlijke paleis van Karel V aan de Koudenberg. Dit bezoek vormt de inhuldiging van een toekomstige uitwisseling met een ander keizerlijk paleis, de Verboden Stad van Peking!