Samenwerking

Ontwikkelingssamenwerking:een nieuwe dynamiek bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

globe_mailchimp_partenariats_01   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich actief in om de ontwikkelingsuitdagingen aan te gaan. Tegen deze achtergrond organiseert Brussels International jaarlijks oproepen voor ngo-projecten. In afwachting van een nieuwe oproep in april is het tijd om de balans op te maken van de ondernomen acties in 2013 en 2014.   Het initiatief van Brussels International om jaarlijkse projectoproepen te lanceren ontstond twee jaar geleden. Het verleende een nieuwe dynamiek aan de bilaterale akkoorden rond ontwikkelingssamenwerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel erkende Belgische ngo’s inzake ontwikkelingssamenwerking en met hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de oproep beantwoorden. De ingediende projecten moeten bovendien uitgevoerd worden op het grondgebied van ofwel de provincie Katanga (Democratische Republiek Congo), ofwel de regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (Marokko), twee partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze moeten zich tevens richten op duidelijk afgelijnde actiedomeinen. In 2013 en 2014 hadden de projectoproepen betrekking op de thema’s: sociale economie, menselijke ontwikkeling, innovatieve financiering en duurzame stadsontwikkeling.   2013 : artisanale mijnwerkers in de mijnen van het district Kolwezi Logo Solsoc 266 ppp cmjn In 2013 weerhield Brussels International een ondersteuningsproject voor de sociale, economische en politieke ontwikkeling van de artisanale mijnsector in Katanga. Het project liep over twee jaar en hield de samenwerking in tussen de ngo ‘Solidarité socialiste’ en een Congolese ngo, ‘Centre national d’appui au développement et à la participation populaire’ (CENADEP). Het project beoogde de groepering van de mijnwerkers uit het district Kolwezi binnen verenigingen en coöperatieven, zodat ze uit de informele sector kunnen treden, of op zijn minst de informele sector kunnen ‘structureren’. Deze structuren bieden de mijnwerkers dan een gereglementeerd werkkader. Bijvoorbeeld: werken in zones waar de artisanale exploitatie is toegestaan door de overheid, werken met een door de overheid verstrekte kaart als exploitant en een betere commercialisering van de producten. Zo kunnen ze hun toekomst in eigen handen nemen en leven zij en hun gezin in betere omstandigheden.

Dankzij de mooie opnames van de fotografe Johanna De Tessieres, gemaakt naar aanleiding van dit project en te zien naast dit artikel, kon het team van ‘Solidarité socialiste’ een sensibiliseringstool uitwerken met het oog op de 11.11.11-campagne van 2015 rond sociale bescherming.

  2014: vrouwen en jongeren uit Katanga en mensen met een beperking in Rabat-Salé-Zemmour-Zaër In 2014 werden twee projecten weerhouden. Het eerste op initiatief van de ngo ‘Solidarité socialiste’ in de provincie Katanga en het andere van de ngo ‘Handicap international’ in de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (RSZZ).   Steun aan de micro-ondernemingen van jongeren of vrouwen (Katanga) Het eerste project loopt over twee jaar en ondersteunt socio-economische initiatieven van de informele sector, gedragen door jongeren en vrouwen uit de vier randgemeenten van de stad Lubumbashi. Het doel: micro-ondernemingen versterken en structureren in netwerken, om hun beheer te optimaliseren zodat ze meer leefbaar, performant en rendabel worden. Dit project focust op het identificeren en sensibiliseren van de betrokken economische actoren, alsook de technische opleiding en de promotie ervan. Het beoogt het verbeteren van de levensomstandigheden dankzij een meer performante werking en een beter antwoord op de dagelijkse, essentiële vragen en behoeften van de bevolking. Het betreft een brede waaier aan goederen en diensten, van voeding tot technologie en communicatie, via ambachten, huisvesting, kledij, mobiliteit en milieu. In de geselecteerde gemeenten vestigt men een gemeenschapscentrum, waar de micro-ondernemers uit de informele sector zich kunnen organiseren in formele netwerken naargelang hun respectieve vaardigheden. Deze vier centra fungeren als opleidingscentrum en ontmoetingscentrum, waar men praktijken en knowhow kan uitwisselen, gebruik maken van diensten en zich ontspannen. Voor de verwezenlijking van dit project werkt ‘Solidarité socialiste’ samen met Le Palmier, een consortium van organisaties uit de burgermaatschappij dat zich inzet voor de sociale en economische promotie van de bevolking van Katanga.   Voorziening voor sociale buurtacties voor personen met een beperking (regio RSZZ) handicap-logo30 Het tweede weerhouden project in 2014 werd voorgesteld door ‘Handicap international’ en ondersteunt de ontwikkeling van een voorziening voor sociale buurtacties in vijf stedelijke en randstedelijke zones van de provincie Khemisset – regio RSZZ. Dit project loopt over een periode van zes maanden en wil de toegankelijkheid voor personen met een beperking tot de sociale basisdiensten en hun socio-economische inclusie bevorderen aan de hand van informatie en begeleiding. Concreet behelst het de verwezenlijking van een voorziening voor sociale buurtacties (VSBA). Deze voorziening heeft als taak mensen met een beperking te onthalen, te adviseren en door te verwijzen naar toegankelijke of gespecialiseerde referentiediensten. De VSBA van de provincie Khemisset koppelt een Lokaal Informatie- en Verwijscentrum in Khemisset aan een netwerk van de vier ‘tussenpersonen’ die meteen op gemeenteniveau tussenkomen op het grondgebied van Tiflet, Rommani, Maaziz en Oulmes. Ze staat open voor alle mensen met een beperking en hun gezinnen, die wonen in het betreffende gebied. Voor de verwezenlijking van dit project werkt ‘Handicap international’ samen met verschillende Marokkaanse organisaties: de ‘Club des handicapés’ van de vereniging Bouregreg (CHAB), De Vereniging ter ondersteuning van het programma ‘revalidatie op gemeentelijke basis’, Khemisset, de Vereniging van professoren van integratie op school uit  Khemisset (APISK), de Nationale Onderlinge Hulp, het Lokaal Informatie- en Verwijscentrum van Salé.