In Europa

Brussel 2020: Europese fondsen voor een duurzame stad

Christian Lamouline, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Manoëlle Wasseige, afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU.

02-2014-Europe-1.3 02-2014-Europe-1.2 Naar aanleiding van het programma 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 22 januari het seminarie ‘Brussel 2020 : Europese fondsen voor een duurzame stad’. Het doel: de regionale betrokkenen bewust maken van het nut van deze fondsen voor het aangaan van de sociale, economische en milieu-uitdagingen van Brussel.   Eind 2011 legde de Europese Commissie een reeks wetsvoorstellenvoor, die na hun goedkeuring investeringen mogelijk zullen maken in onderzoek, de ontwikkeling van kmo’s, het milieu en het regionaal beleid. In 2012 en 2013 onderhandelde de delegatie van het BHG bij de Europese Unie in samenwerking met haar Belgische collega’s over deze voorstellen, voor het optimaal verdedigen van de Brusselse belangen binnen de Europese Raad . Van deze wetgeving geniet met name het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 de belangstelling van het BHG. Dit fonds regelt investeringen met een reële uitwerking op de groei en de werkgelegenheid. Het werd dan ook met argusogen opgevolgd door de delegatie, in samenwerking met de cel Coördinatie en Beheer EFRO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Het seminarie ‘Brussel 2020 : Europese fondsen voor een duurzame stad’ vond plaats naar aanleiding van het nieuwe EFRO-programma. Na een inleiding door minister Evelyne Huytebroeck, zette de secretaris-generaal van de GOB, Christian Lamouline, de expertise van zijn instelling ten dienste van de EFRO-projectvoerders in de verf. Manoëlle Wasseige, de afgevaardigde van het BHG bij de Europese Unie, stelde vervolgens de samenwerkingsprogramma’s en de mogelijkheden van aanvullende financiële middelen voor, zoals Interreg, Horizon 2020, Cosme en Life+. Dit zijn stuk voor stuk heuse laboratoria voor het uittesten van innovatieve ideeën en het omzetten van goede praktijken in Brussel. De dag bood meteen de gelegenheid voor het opmaken van de balans van het EFRO-programma 2007-2013 en voor het peilen van de toekomstplannen van deze projecten in ons Gewest (Slachthuizen, MAD, Bellevue en Brusoc). De EFRO-cel stimuleerde de Brusselse geïnteresseerden om deel te nemen aan het programma 2014-2020 door het verstrekken van inlichtingen over de doelstellingen en het organiseren van zeer concrete workshops.   Meer weten: neem contact op met de cel Coördinatie en Beheer EFRO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)