Varia
Van links naar rechts: de heren Klimantavičius en Petrauskas van Vilnius, M. Moushouttas uit Nicocia, M. De Roep van Brussel, M. Summanen van Helsinki, Mevr. Menart de Ljubjlana en Mevr. Pál-Bothaázy van Boedapest, De heren Hechtner van Wenen en Gajarský van Bratislava, Mevr. Sárádi van Boedapest, M. Leeb van Wenen, Mevr. Mertens van Brussel en Mevr. Matyasi van Boedapest, M. Bencsik van Boedapest, Mevr. Kuspelo-Freivalde en M. Radzevičs van Riga, Mevr. Dunger-Löper van Berlijn, Mevr. Hegler van Ljubjlana en Mevr. Ratasvuori van Helsinki.

Managing change towards quality services for the public

Op 21 en 22 oktober ontvingen de heer Christian Lamouline, secretaris-generaal, en de heer Norbert De Cooman, adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) hun collega’s secretarissen-generaal uit 9 andere Europese hoofdsteden voor een seminarie, gewijd aan veranderingsmanagement ten dienste van het publiek.    
11-2013-Varia-1.1
Van links naar rechts: Stéphane De Coster van Brussels Invert & Export, de secretarissen-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Christian Lamouline en Norbert De Cooman, en de vertegenwoordigers van de Externe Betrekkingen Geert De Roep en Anne Claes. Aan hun rechterzijde : Mevr. Hegler en Mevr. Menart, vertegenwoordigers van Ljubjlana, M. Radszevičs en Mevr. Kuspelo-Freivalde, vertegenwoordigers van Riga.
  Het seminarie “Managing change towards quality services for the public” vormde het decor voor constructieve onderlinge uitwisselingen van de ervaringen tussen Brussel en de 9 deelnemende hoofdsteden (Berlijn, Boedapest, Bratislava, Helsinki, Ljubljana, Nicosia, Riga, Vilnius en Wenen) op het gebied van verandering. Na een verwelkoming door de adjunct-secretaris-generaal en een algemene voorstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belichtte de secretaris-generaal de vele vernieuwingsprojecten in de Gewestelijke Overheidsdienst. Vervolgens nam professor François Lambotte van de Katholieke Universiteit Leuven, een deskundige in de communicatie van veranderingsmanagement die de GOB bijstaat in haar veranderingsproces, het woord. Daarna lichtten de vertegenwoordigers van de 9 aanwezige hoofdsteden toe hoe breed veranderingsmanagement kan worden ingevuld. Medewerkers van Brussel Economie en Werkgelegenheid en van Leefmilieu Brussel belichtten hoe zij nieuwe projecten invoerden en hoe ze de bijbehorende verandering in hun respectieve besturen begeleidden. De eerste dag werd afgesloten met een debat tussen de verschillende vertegenwoordigers van de hoofdsteden over veranderingsmanagement en een betere dienstverlening.   Brusselse projecten Op de tweede dag van het seminarie werden verschillende Brusselse projecten voorgesteld, waaronder Brede scholen, een project van het Onderwijscentrum van Brussel, en Fix-my-street, een applicatie van Mobiel Brussel, ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Het seminarie werd afgesloten met het tweeledige besluit dat verandering en modernisering nodig zijn om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die de hoofdsteden te wachten staan, maar dat het tevens een proces is dat begeleid moet worden indien men tot een verbeterde dienstverlening voor de burger wil komen.