Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie Externe Betrekkingen

De directie Externe Betrekkingen valt onder de verantwoordelijkheid van directeur Geoffroy Clerckx en bestaat uit drie cellen:

 • De cel Europese en Multilaterale Zaken;
 • De cel Bilaterale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;
 • De cel Communicatie, Protocol en Reizen.

Directie

Geoffroy Clerckx

Directeur wn.
Public Relations -
Staatsbezoeken Brussels Days -
Universele en Internationale
Tentoonstellingen
Telefoon+32 2 800 37 46
 

Secretariaat

Filoreta Rugova

Secretaris
Telefoon+32 2 800 37 52
 

De cel Europese en Multilaterale Zaken

Brussels International onderhoudt ook de betrekkingen met de internationale netwerken waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid van is:

 • Vergadering van de Europese Regio’s;
 • EUROCITIES
 • Metropolis
 • Fonds Mondial de Développement des Villes (FMDV - Wereldfonds voor de ontwikkeling van de steden);
 • Het Netwerk van Hoofdsteden en Hoofdstedelijke Regio’s.

Brussels International coördineert de betrekkingen met internationale organisaties waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd is als deelentiteit, bijv. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Benelux, de Raad van Europa (RvE) en de Verenigde Naties. Het neemt deel aan het interfederale overleg voor het multilaterale beleid.

Brussels International beheert en coördineert daarenboven de procedures voor het ondertekenen en goedkeuren van Europese en internationale verdragen die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren.

Het Gewest werkt bovendien regelmatig mee aan verslagen met betrekking tot zijn bevoegdheden.

De cel draagt bij aan de Europese beleidsinitiatieven en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

De Europese afdeling van deze cel focust op drie belangrijke opdrachten:

 • de coördinatie van de toepassing van het Europese in het gewestelijke recht (omzetting, inbreuken, …);
 • de administratieve coördinatie van de overkoepelende Europese dossiers (Europees semester, meerjaarlijks financieel kader, …);
 • de opvolging van Europese programma’s en netwerken om de deelname van het BHG aan die laatste te bevorderen;

Coördinatie

Geert De Roep

Eerste attaché
Celverantwoordelijke
Eurocities -
Netwerk van Hoofdsteden
en Hoofdstedelijke Regio’s
Telefoon+32 2 800 37 50
 

Olivia Rodriguez

Attaché - Multilaterale Aangelegenheden
Internationale en
Europese verdragen
 
 

Jean-Nicolas De Wulf

Assistent - Eurodyssee
 
 

Anne-Laurence Lekeu

Attaché - Europese en Multilaterale Zaken
Toepassing van het Europese recht en omzetting van Europese richtlijnen - internationale organisaties: collectieve klachten - Data Steward AVG
 
 

Valentin Graas

Attaché - Europese aangelegenheden
Europese territoriale samenwerking (Interreg NWE - Interreg Europe - Urbact) - Europese programma's -
Financiële instrumenten
 
 

Yasmin Troch

Attaché - Europese aangelegenheden
Economische governance
Europees semester - plan voor herstel
en veerkracht
Telefoon+32 800 30 02
 

Céline Manac'h

Attaché - Europese aangelegenheden
Europese territoriale samenwerking
Europees semester - plan voor herstel
en veerkracht
 
 

Nicole Lambert

Attaché - Europese aangelegenheden
Telefoon+32 2 204 21 71
 

Lonne Poissonnier

Attaché - Affaires européennes
 
 

Guillaume Deleuze

Attaché - Europese aangelegenheden
RRF (Recovery and Resilience Facility)
Telefoon+32 490 67 26 17
 

Rym Jemni

Attaché - Europese aangelegenheden
BAR (Brexit Adjustment Reserve)
Telefoon+ 32 490 67 25 56
 

De cel Bilaterale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Brussels International ontwikkelt de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden, regio's en landen waarmee het een samenwerkingsakkoord heeft gesloten. De cel volgt deze akkoorden op.

Een dertigtal steden, regio's of landen hebben een bilateraal akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de prefectuur van Aichi, de wilaya van Algiers, Ankara, Berlijn, de regio Bratislava, Boedapest, Chennai, het Groothertogdom Luxemburg, Île-de-France, Istanboel, Kiev, de stadsprovincie Kinshasa, Havana, de Métropole européenne de Lille (Rijsel Metropool), Ljubljana, het woiwodschap Mazovië, Moskou, het district Paramaribo, Peking, Praag, Québec, Quito, de Regio Rabat-Salé-Kénitra, Seoel, de provincie Sichuan, Sofia, Tokio, Wenen, Vilnius, Washington DC en Xi'an.

Een aantal van deze steden of regio's liggen in ontwikkelingslanden en een deel van de initiatieven die plaatsvinden in het kader van de samenwerkingsakkoorden vallen onder de noemer 'ontwikkelingssamenwerking'. De Brusselse ontwikkelingssamenwerking streeft in de eerste instantie naar een inclusieve duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten om enerzijds de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden te verbeteren en anderzijds bij te dragen aan de versterking van een rechtvaardige en solidaire internationale gemeenschap.

Coördinatie

Sophie Willaumez

Eerste Attaché wn.-
Celverantwoordelijke
Telefoon+32 2 800 37 40
 

Florence Vandernoot

Bilaterale betrekkingen
Telefoon+32 2 800 30 28
 

Roxane Liénart

Ontwikkelingssamenwerking
Telefoon+32 2 800 34 26
 

Leen Hardy

Bilaterale betrekkingen
Telefoon+32 2 800 30 04
 

Benoît Spapens

Ontwikkelingssamenwerking
 
 

De cel Communicatie, protocol en reizen

Deze cel zorgt voor de interne en externe communicatie van de directie Externe Betrekkingen. Ze beheert de website van het bestuur Brussels International, alsook het gratis digitale nieuwsbulletin van BI, The Brussels Globe. Voorts managet ze de Twitterfeed van de directie Externe Betrekkingen. Deze cel verzorgt ook het protocol (onthaal van delegaties). De cel organiseert ook alle professionele reizen van gewestelijke ambtenaren naar het buitenland.

Coördinatie

Jean-Michel Verdin

Communicatieverantwoordelijke Celverantwoordelijke
Telefoon+32 2 800 37 49
 

Willy Van Waeyenberge

Protocol
 
 

Sylvie Debry

Reizen
Telefoon+32 2 800 37 56
 

Filoreta Rugova

Reizen
Telefoon+32 2 800 37 52
 

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie