Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie Externe Betrekkingen

De directie Externe Betrekkingen valt onder de verantwoordelijkheid van directeur Geoffroy Clerckx en bestaat uit drie cellen:

 • De cel Europese en Multilaterale Zaken;
 • De cel Bilaterale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;
 • De cel Protocol en Reizen.

Directie

Geoffroy Clerckx

Directeur
Public Relations - Staatsbezoeken
Brussels Days - Universele en Internationale Tentoonstellingen

 

Telefoon+32 2 800 37 46
E-mail gclerckx at gob.brussels

Secretariaat

Filoreta Rugova

Secretaris
Telefoon+32 2 800 37 52
E-mail frugova at gob.brussels

De cel Europese en Multilaterale Zaken

Brussels International onderhoudt ook de betrekkingen met de internationale netwerken waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid van is:

 • Vergadering van de Europese Regio’s;
 • EUROCITIES
 • Metropolis
 • Fonds Mondial de Développement des Villes (FMDV - Wereldfonds voor de ontwikkeling van de steden);
 • Het Netwerk van Hoofdsteden en Hoofdstedelijke Regio’s.

Brussels International coördineert de betrekkingen met internationale organisaties waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd is als deelentiteit, bijv. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Benelux, de Raad van Europa (RvE) en de Verenigde Naties. Het neemt deel aan het interfederale overleg voor het multilaterale beleid.

Brussels International beheert en coördineert daarenboven de procedures voor het ondertekenen en goedkeuren van Europese en internationale verdragen die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren.

Het Gewest werkt bovendien regelmatig mee aan verslagen met betrekking tot zijn bevoegdheden.

De cel draagt bij aan de Europese beleidsinitiatieven en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.
De Europese afdeling van deze cel focust op drie belangrijke opdrachten:

 • de coördinatie van de toepassing van het Europese in het gewestelijke recht (omzetting, inbreuken, …);
 • de administratieve coördinatie van de overkoepelende Europese dossiers (Europees semester, meerjaarlijks financieel kader, …);
 • de opvolging van Europese programma’s en netwerken om de deelname van het BHG aan die laatste te bevorderen;

Coördinatie

Geert De Roep

Eerste attaché
Celverantwoordelijke
Eurocities - Netwerk van Hoofdsteden en Hoofdstedelijke Regio’s

 

Telefoon+32 2 800 37 50
E-mail gderoep at gob.brussels

Paul-Henri Philips

Attaché - Multilaterale Aangelegenheden
Internationale organisaties
en in het bijzonder de Benelux,
de OESO, de Raad van Europa
Telefoon+32 2 800 32 77
E-mail phphilips at gob.brussels

Valeri Rajkovcevic

Attaché - Multilaterale Aangelegenheden
Metropolis, Global Fund for Cities Development (FMDV), internationale organisaties en in het bijzonder de Verenigde Naties en de duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD's),
de Vergadering van de Regio’s
van Europa (VER)

 

Telefoon+32 2 800 37 78
E-mail vrajkovcevic at gob.brussels

Olivia Rodriguez

Attaché - Multilaterale Aangelegenheden
Internationale en
Europese verdragen
Telefoon+32 2 800 37 61
E-mail orodriguez at gob.brussels

Jean-Nicolas De Wulf

Assistent - Eurodyssee
 
Telefoon+32 2 800 36 95
E-mail jndewulf at gob.brussels

Anne-Laurence Lekeu

Attaché - Europese en Multilaterale Zaken
Toepassing van het Europese recht en omzetting van Europese richtlijnen - internationale organisaties:
collectieve klachten
Data Steward AVG

 

Telefoon+32 2 800 35 98
E-mail allekeu at gob.brussels

Valentin Graas

Attaché - Europese aangelegenheden
Europese territoriale samenwerking (Interreg NWE - Interreg Europe - Urbact) - Europese programma's - Financiële instrumenten
Telefoon+32 800 30 75
E-mail vgraas at gob.brussels

Yasmin Troch

Attaché - Europese aangelegenheden
Europees semester
Economische governance

 

Telefoon+32 2 800 30 02
E-mail ytroch at gob.brussels

De cel Bilaterale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Brussels International ontwikkelt de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden, regio's en landen waarmee het een samenwerkingsakkoord heeft gesloten. De cel volgt deze akkoorden op.

Een dertigtal steden, regio's of landen hebben een bilateraal akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk de prefectuur van Aichi, de wilaya van Algiers, Berlijn, het Federale district in Brazilië (Brasilia), de regio Bratislava, Boedapest, Chennai, het Groothertogdom Luxemburg, Île-de-France, Kiev, de stadsprovincie Kinshasa, Havana, de Métropole européenne de Lille (Rijsel Metropool), Ljubljana, het woiwodschap Mazovië, Moskou, het district Paramaribo, Peking, Praag, Québec, Quito, de Regio Rabat-Salé-Kénitra, Seoel, de provincie Sichuan, Sofia, Tokio, Wenen, Vilnius, Washington DC en Xi'an.

Een aantal van deze steden of regio's liggen in ontwikkelingslanden en een deel van de initiatieven die plaatsvinden in het kader van de samenwerkingsakkoorden vallen onder de noemer 'ontwikkelingssamenwerking'. De Brusselse ontwikkelingssamenwerking streeft in de eerste instantie naar een inclusieve duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten om enerzijds de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden te verbeteren en anderzijds bij te dragen aan de versterking van een rechtvaardige en solidaire internationale gemeenschap.

Coördinatie

Sophie Willaumez

Attaché - Celverantwoordelijke
Ontwikkelingssamenwerking:
Algemeen beleid - Projectoproep Zuid - Kinshasa

 

Telefoon+32 2 800 37 40
E-mail swillaumez at gob.brussels

Daniël Verheyden

Bilaterale betrekkingen
Aichi, Algiers, Kiev, Havana, Mazovië, Moskou, Peking, Seoel, Sichuan, Sofia, Tokio, Washington DC, Xi’an
Telefoon+32 2 430 60 61
E-mail dverheyden at gob.brussels

Florence Vandernoot

Bilaterale betrekkingen
Berlijn, Brasilia, Bratislava, Boedapest, Groothertogdom Luxemburg, Île-de-France, Havana, Métropole européenne de Lille, Ljubljana, Praag, Québec, Wenen, Vilnius

 

Telefoon+32 2 800 30 28
E-mail fvandernoot at gob.brussels

Codrat-Alin Teclu

Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen beleid - Soliris-netwerk - gemeente Chennai
Telefoon+32 2 430 61 57
E-mail cateclu at gob.brussels

Benoît Spapens

Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen beleid - Projectoproep solidair wereldburgerschap
Regio Rabat-Salé-Kénitra

 

Telefoon+32 2 800 36 79
E-mail bspapens at gob.brussels

Jef Willems

Ontwikkelingssamenwerking
District Paramaribo
Telefoon+32 2 800 37 33
E-mail jewillems at gob.brussels

De cel Protocol en Reizen

Deze cel verzorgt ook de public relations en het protocol (onthaal van delegaties). De cel organiseert of coördineert de deelname van het Gewest aan grote evenementen zoals de wereld- en internationale tentoonstellingen, de Brussels Days, het internationale deel van het festival eat! BRUSSELS, internationale colloquia en staatsbezoeken.

Ze organiseert ook alle professionele reizen van gewestelijke ambtenaren naar het buitenland.

Coördinatie

Geoffroy Clerckx

Directeur
Staatsbezoeken - Brussels Days
Universele en Internationale Tentoonstellingen

 

Telefoon+32 2 800 37 46
E-mail gclerckx at gob.brussels

Willy Van Waeyenberge

Protocol
Telefoon+32 2 800 34 14
E-mail willyvw at gob.brussels

Sylvie Debry

Reizen
Telefoon+32 2 800 37 56
E-mail sdebry at gob.brussels

Filoreta Rugova

Reizen
Telefoon+32 2 800 37 52
E-mail frugova at gob.brussels

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie