Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

Brussels international onderhoudt de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden, regio’s en landen waarmee het een samenwerkingsovereenkomst afsloot. De cel bilaterale betrekkingen staat in voor de opvolging van deze overeenkomsten.

Een vijfentwintigtal steden, regio’s en landen sloten bilaterale akkoorden af met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Prefectuur Aichi, Provincie Algiers, Berlijn, het Federaal District (Brazilië), de Regio Bratislava, Boedapest, Chennai, Het Groothertogdom Luxemburg, Ile-de-France, Kiev, Stadsprovincie Kinshasa, Havana, De Europese metropool Rijsel, Ljubljana, Woiwodschap Mazovië, Moskou, Paramaribo, Peking, Praag, Quebec, Rabat-Salé-Kénitra, Provincie Sichuan, Seoel, Sofia, Tokio, Wenen, Vilnius, Washington D.C. en Xi’an.

Een aantal van deze steden of regio's liggen in ontwikkelingslanden en een deel van de initiatieven die plaatsvinden in het kader van de samenwerkingsakkoorden vallen onder de noemer 'ontwikkelingssamenwerking'. De Brusselse ontwikkelingssamenwerking streeft naar een inclusieve duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten om enerzijds de levensomstandigheden van de bevolking van ontwikkelingslanden te verbeteren en anderzijds bij te dragen aan een versterking van een rechtvaardige en solidaire internationale gemeenschap.

Deze Cel bekommert zich ook om de public relations en het protocol (onthaal van delegaties). Ze organiseert of coördineert de deelname van het Gewest aan grootschalige evenementen, zoals de internationale en wereldtentoonstellingen, de Brussels Days, het internationale luik van het eat ! BRUSSELS festival, internationale colloquia en staatsbezoeken.

Ze is tevens belast met de interne en externe communicatie van Brussels International. Ze beheert de website van Brussels International, zijn gratis e-newsletter. ‘The Brussels globe’ en het opvolgen van de Twitter-account van de Directie.

Coördinatie

Geoffroy Clerckx

Eerste attaché - Verantwoordelijke cel
Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking,
public relations,
protocol en communicatie
Telefoon+32 2 800 37 46
E-mailgclerckx@gob.brussels

Leden van de cel

Daniël Verheyden

Bilaterale betrekkingen
Algiers, Kiev, Havana, Moskou, Peking, Sichuan, Washington, Wenen, Xian
Telefoon+32 2 430 60 61
E-maildverheyden@gob.brussels

Florence Vandernoot

Bilaterale betrekkingen
Berlijn, Bratislava, Boedapest,
Île-de-France, Havana, De Europese metropool Rijsel, Ljubljana, Praag, Quebec, Wenen, Vilnius
Telefoon+32 2 800 30 28
E-mailfvandernoot@gob.brussels

Pierre Gérard

Bilaterale betrekkingen
Sofia, Mazovië
Telefoon+32 2 800 37 48
E-mailpgerard@gob.brussels

Sophie Willaumez

Ontwikkelingssamenwerking
Kinshasa
Telefoon+32 2 800 37 40
E-mailswillaumez@gob.brussels

Codrat-Alin Teclu

Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen beleid
Projectoproepen
Chennai
Telefoon+ 32 2 430 61 57
E-mailcateclu@gob.brussels

Benoît Spapens

Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen beleid
Projectoproepen
Rabat-Salé-Kénitra
Telefoon+32 2 800 36 79
E-mailbspapens@gob.brussels

Jef Willems

Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen beleid
Projectoproepen
Paramaribo
Telefoon+32 2 800 37 33
E-mailjewillems@gob.brussels

Jean-Michel Verdin

Communicatieverantwoordelijke
Eat ! BRUSSELS festival
Telefoon+32 2 800 37 49
E-mailjmverdin@gob.brussels

Willy Van Waeyenberge

Protocol officer
Telefoon+32 2 800 34 14
E-mailwillyvw@gob.brussels

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie