logo brussels Gewestelijke Overheidsdienst Brussel #

Onze Missies

Directie – Secretariaat

Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, public relations, protocol en communicatie

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

Cel financiën en reizen

Cel vergunningen

Cel vergunningen

Deze cel behandelt de dossiers met betrekking tot het toekennen van import-, export- en transitvergunningen van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, een bevoegdheid die sinds 2003 werd toegekend aan de Gewesten.

Coördinatie

Aldo Alu

Eerste Ingenieur - Verantwoordelijke cel

T +32 2 800 37 27
calu at gob.brussels

Leden van de cel

Guillaume Ligot

Attaché

T +32 2 800 37 51
gligot at gob.brussels

Jef Willems

Dossierbeheerder

T +32 2 800 37 33
jewillems at gob.brussels

Mélanie Behets

Dossierbeheerder

T +32 2 800 37 59
mbehets at gob.brussels