logo brussels Gewestelijke Overheidsdienst Brussel #

Onze Missies

Directie – Secretariaat

Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, public relations, protocol en communicatie

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Brussels international onderhoudt eveneens de betrekkingen met de internationale netwerken waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is:

 • Vergadering van de Regio’s van Europa,
 • Eurocities,
 • Metropolis,
 • Wereldfonds voor de Ontwikkeling van Steden,
 • Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s,
 • FEDRA.

Brussels international verzekert tevens de coördinatie van de betrekkingen met internationale organisaties waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd is als deelentiteit (bijv. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Benelux, Raad van Europa (RvE) en enkele agentschappen van de Verenigde naties). Ze neemt deel aan het interfederale overleg voor het multilateraal beleid.

Brussels international verzekert daarnaast het beheer van de procedures voor het ondertekenen en goedkeuren van Europese en internationale verdragen met betrekking tot regionale bevoegdheden. Ze vervult een belangrijke coördinatie- en expertiserol bij de voorbereiding en opvolging van deze procedures.

Het Gewest wordt bovendien regelmatig aangezocht om mee te werken aan verslagen met betrekking tot zijn bevoegdheden.

De Europese afdeling focust op drie belangrijke missies:

 • de coördinatie van de toepassing van het Europees recht en het regionaal recht (omzetting, inbreuken…),
 • de administratieve coördinatie van de overkoepelende Europese dossiers
  (Europees semester, meerjaarlijks financieel kader…),
 • de opvolging van Europese programma’s en netwerken om de deelname van het BHG te bevorderen.

Coördinatie

Geert De Roep

Eerste Attaché
Verantwoordelijke cel

Eurocities
Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s

T +32 2 800 37 50
gderoep at gob.brussels

Leden van de cel

Pierre Gérard

Attaché - Multilaterale Zaken

Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE)

T +32 2 800 37 48
pgerard at gob.brussels

Sophie Willaumez

Attaché - Multilaterale Zaken

Metropolis en Global Fund For Cities Development (FMDV)

T +32 2 800 37 40
swillaumez at gob.brussels

Paul-Henri Philips

Attaché - Multilaterale Zaken

Internationale organisaties met in het bijzonder – Benelux, OESO, Raad van Europa en Verenigde Naties

T +32 2 800 32 77
phphilips at gob.brussels

Olivia Rogriguez

Attaché - Multilaterale Zaken

Internationale en Europese verdragen

T +32 2 800 37 61
orodriguez at gob.brussels

Anne-Laurence Lekeu

Attaché - Europese en Multilaterale Zaken

Toepassing van Europees recht en omzetting Europese richtlijnen - Internationale organisaties

T +32 2 800 35 98
allekeu at gob.brussels

Valérie Dussart

Attaché - Europese Zaken

T +32 2 800 37 13
vdussart at gob.brussels

Florian Genot

Attaché - Europese zaken

Europese territoriale samenwerking (Interreg NWE - Interreg Europa – Urbact)  - Europese programma’s - Financieringsinstrumenten

T +32 2 800 38 64
fgenot at gob.brussels

Yasmin Troch

Attaché - Europese zaken

Europese Semester – Economische governance

T +32 2 800 30 02
ytroch at gob.brussels

Guillaume Ligot

Attaché - Europese zaken

T +32 2 800 37 51
gligot at gob.brussels

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

Cel financiën en reizen

Cel vergunningen