Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Brussels international onderhoudt eveneens de betrekkingen met de internationale netwerken waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is:
  • Vergadering van de Regio’s van Europa,
  • Eurocities,
  • Metropolis,
  • Wereldfonds voor de Ontwikkeling van Steden,
  • Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s,
  • FEDRA.
Brussels international verzekert tevens de coördinatie van de betrekkingen met internationale organisaties waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd is als deelentiteit (bijv. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Benelux, Raad van Europa (RvE) en enkele agentschappen van de Verenigde naties). Ze neemt deel aan het interfederale overleg voor het multilateraal beleid. Brussels international verzekert daarnaast het beheer van de procedures voor het ondertekenen en goedkeuren van Europese en internationale verdragen met betrekking tot regionale bevoegdheden. Ze vervult een belangrijke coördinatie- en expertiserol bij de voorbereiding en opvolging van deze procedures. Het Gewest wordt bovendien regelmatig aangezocht om mee te werken aan verslagen met betrekking tot zijn bevoegdheden. De Europese afdeling focust op drie belangrijke missies:
  • de coördinatie van de toepassing van het Europees recht en het regionaal recht (omzetting, inbreuken…),
  • de administratieve coördinatie van de overkoepelende Europese dossiers (Europees semester, meerjaarlijks financieel kader…),
  • de opvolging van Europese programma’s en netwerken om de deelname van het BHG te bevorderen.

Coördinatie

Geert De Roep

Eerste Attaché Verantwoordelijke cel
Eurocities Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s
Telefoon+32 2 800 37 50
E-mailgderoep@gob.brussels

Leden van de cel

Pierre Gérard

Attaché - Multilaterale Zaken
Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE)
Telefoon+32 2 800 37 48
E-mailpgerard@gob.brussels

Sophie Willaumez

Attaché - Multilaterale Zaken
Metropolis en Global Fund For Cities Development (FMDV)
Telefoon+32 2 800 37 40
E-mailswillaumez@gob.brussels

Paul-Henri Philips

Attaché - Multilaterale Zaken
Internationale organisaties met in het bijzonder – Benelux, OESO, Raad van Europa en Verenigde Naties
Telefoon+32 2 800 32 77
E-mailphphilips@gob.brussels

Valeri Rajkovcevic

Attaché - Multilaterale Zaken
Internationale organisaties met in het bijzonder – Benelux, OESO, Raad van Europa en Verenigde Naties
Telefoon+32 2 800 37 78
E-mailvrajkovcevic@sprb.brussels

Olivia Rodriguez

Attaché - Multilaterale Zaken
Internationale en Europese verdragen
Telefoon+32 2 800 37 61
E-mailorodriguez@gob.brussels

Anne-Laurence Lekeu

Attaché - Europese en Multilaterale Zaken
Toepassing van Europees recht en omzetting Europese richtlijnen - Internationale organisaties
Telefoon+32 2 800 35 98
E-mailallekeu@gob.brussels

Valérie Dussart

Attaché - Europese Zaken
Telefoon+32 2 800 37 13
E-mailvdussart@gob.brussels

Florian Genot

Attaché - Europese zaken
Europese territoriale samenwerking (Interreg NWE - Interreg Europa – Urbact) - Europese programma’s - Financieringsinstrumenten
Telefoon+32 2 800 38 64
E-mailfgenot@gob.brussels

Yasmin Troch

Attaché - Europese zaken
Europese Semester – Economische governance
Telefoon+32 2 800 30 02
E-mailytroch@gob.brussels

Guillaume Ligot

Attaché - Europese zaken
Telefoon+32 2 800 37 51
E-mailgligot@gob.brussels

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie