logo brussels Gewestelijke Overheidsdienst Brussel #

Onze Missies

Directie – Secretariaat

Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, public relations, protocol en communicatie

Brussels international onderhoudt de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden, regio’s en landen waarmee het een samenwerkingsovereenkomst afsloot. De cel bilaterale betrekkingen staat in voor de opvolging van deze overeenkomsten.

Een vijfentwintigtal steden, regio’s en landen sloten bilaterale akkoorden af met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Prefectuur Aichi, Provincie Algiers, Berlijn, het Federaal District (Brazilië), de Regio Bratislava, Boedapest, Chennai, Het Groothertogdom Luxemburg, Ile-de-France, Kiev, Stadsprovincie Kinshasa, Havana, De Europese metropool Rijsel, Ljubljana, Woiwodschap Mazovië, Moskou, Paramaribo, Peking, Praag, Quebec, Rabat-Salé-Kénitra, Provincie Sichuan, Seoel, Sofia, Tokio, Wenen, Vilnius, Washington D.C. en Xi’an.

Een aantal van deze steden of regio's liggen in ontwikkelingslanden en een deel van de initiatieven die plaatsvinden in het kader van de samenwerkingsakkoorden vallen onder de noemer 'ontwikkelingssamenwerking'. De Brusselse ontwikkelingssamenwerking streeft naar een inclusieve duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten om enerzijds de levensomstandigheden van de bevolking van ontwikkelingslanden te verbeteren en anderzijds bij te dragen aan een versterking van een rechtvaardige en solidaire internationale gemeenschap.

Deze Cel bekommert zich ook om de public relations en het protocol (onthaal van delegaties). Ze organiseert of coördineert de deelname van het Gewest aan grootschalige evenementen, zoals de internationale en wereldtentoonstellingen, de Brussels Days, het internationale luik van het eat ! BRUSSELS festival, internationale colloquia en staatsbezoeken.

Ze is tevens belast met de interne en externe communicatie van Brussels International. Ze beheert de website van Brussels International, zijn gratis e-newsletter. ‘The Brussels globe’ en het opvolgen van de Twitter-account van de Directie.

Coördinatie

Geoffroy Clerckx

Eerste attaché - Verantwoordelijke cel

Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking,
public relations,
protocol en communicatie

T +32 2 800 37 46
gclerckx at gob.brussels

Leden van de cel

Daniël Verheyden

Bilaterale betrekkingen

Algiers, Kiev, Havana, Moskou, Peking, Sichuan, Washington, Wenen, Xian

T +32 2 430 60 61
dverheyden at gob.brussels

Florence Vandernoot

Bilaterale betrekkingen

Berlijn, Bratislava, Boedapest,
Île-de-France, Havana, De Europese metropool Rijsel, Ljubljana, Praag, Quebec, Wenen, Vilnius

T +32 2 800 30 28
fvandernoot at gob.brussels

Pierre Gérard

Bilaterale betrekkingen

Sofia, Mazovië

T +32 2 800 37 48
pgerard at gob.brussels

Sophie Willaumez

Ontwikkelingssamenwerking

Kinshasa

T +32 2 800 37 40
swillaumez at gob.brussels

Codrat-Alin Teclu

Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen beleid
Projectoproepen
Chennai

T 02/430 61 57
cateclu at gob.brussels

Benoît Spapens

Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen beleid
Projectoproepen
Rabat-Salé-Kénitra

T +32 2 800 36 79
bspapens at gob.brussels

Jef Willems

Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen beleid
Projectoproepen
Paramaribo

T +32 2 800 37 33
jewillems at gob.brussels

Jean-Michel Verdin

Communicatieverantwoordelijke

Eat ! BRUSSELS festival

T +32 2 800 37 49
jmverdin at gob.brussels

Willy Van Waeyenberge

Protocol officer

T +32 2 800 34 14
willyvw at gob.brussels

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

Cel financiën en reizen

Cel vergunningen