Brussels International

Website van de internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dynamisch en open voor de wereld

Brussels International voert het buitenlandse beleid uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn takenpakket omvat het beheren van de bilaterale en multilaterale betrekkingen van het Gewest, en de Europese zaken – waaronder de Afvaardiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie. Brussels International behandelt verder ook de dossiers van wapenimport en –export van en naar het Gewest.

Als hoofdstad van de Europese Unie herbergt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van internationale instellingen en organisaties. Het Gewest stelt zich open voor de wereld en voert sinds 1989 een dynamisch buitenlands beleid.

Brussels international neemt actief deel aan het buitenlandse beleid van het Gewest.
Ze telt vijf cellen onder de verantwoordelijkheid van directrice Anne Claes:

 • Cel bilaterale betrekkingen, public relations, protocol en communicatie
 • Cel multilaterale betrekkingen en Europa
 • Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
 • Cel financiën en reizen
 • Cel vergunningen

 

Directie

Anne

Anne Claes, Directeur
T 02/800 37 45
aclaes@gob.brussels

 

Geoffroy

Geoffroy Clerckx, Eerste attaché
T 02/800 37 46
gclerckx@gob.brussels

 

Secretariaat

Loubna Lakhloufi
T 02/800 37 58
llakhloufi@gob.brussels

 

Transversale coördinatie

Pierre

Pierre Gérard
T 02/800 37 48
pgerard@gob.brussels

 

1. Cel bilaterale betrekkingen, public relations, protocol en communicatie

Brussels international onderhoudt de betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden, regio’s en landen waarmee het een samenwerkingsovereenkomst afsloot. De cel bilaterale betrekkingen staat in voor de opvolging van deze overeenkomsten.

Een vijfentwintigtal steden, regio’s en landen sloten bilaterale akkoorden af met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Aichi, Algiers, Berlijn, Bratislava, Boedapest, Het Groothertogdom Luxemburg, Ile-de-France, Kiev, Kinshasa, Havana, Rijsel, Ljubljana, Mazovië, Moskou, Peking, Praag, Quebec, Rabat-Salé-Zaër, Sichuan, Wenen, Vilnius, Washington en Xi’an.

Deze cel houdt zich ook bezig met de public relations en het protocol (onthaal van stagiairs-diplomaten delegaties…), de interne en externe communicatie van de directie. Ze verzorgt mee de Belgische inbreng bij wereldtentoonstellingen en organiseert internationale colloquia. De cel staat ook in voor de blog “The Brussels Globe” en zijn e-news die gratis wordt gemaild naar abonnees.

 

Geoffroy

Verantwoordelijke cel
Brasilia, Bratislava, Boedapest, Île de France, Ljubljana, Praag, Sofia, Vilnius
Public relations – internationale en wereldtentoonstellingen
Geoffroy Clerckx
T 02/800 37 46
gclerckx@gob.brussels

 

Verheyden Daniel

Berlijn, Havana, Moskou, Peking, Kiev, Rijsel, Sichuan, Suriname, Washington, Wenen, Xian
Daniël Verheyden
T 02/430 60 61
dverheyden@gob.brussels

 

Pierre

Sofia, Mazovië
Pierre Gérard
T 02/800 37 48
pgerard@gob.brussels

 

Anne

Rabat
Anne Claes
T 02/800 37 45
aclaes@gob.brussels

 

Sophie-01

Algiers, Kinshasa, Quebec
Sophie Willaumez
T 02/800 37 40
swillaumez@gob.brussels

 

Codrat-Alin Teclu

Ontwikkelingssamenwerking
Codrat-Alin Teclu
T 02/430 61 57
cateclu@gob.brussels

 

Jean-Michel-VALIDE

Communicatieverantwoordelijke
Jean-Michel Verdin
T 02/800 37 49
jmverdin@gob.brussels

 

willy

Protocol officer en communicatie
Willy Van Waeyenberge
T 02/800 34 14
willyvw@gob.brussels

 

2. Cel Europese en Multilaterale Zaken

Brussels international onderhoudt eveneens de betrekkingen met de internationale netwerken waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is:

 • Vergadering van de Regio’s van Europa,
 • Eurocities,
 • Metropolis,
 • Wereldfonds voor de Ontwikkeling van Steden,
 • Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s,
 • FEDRA.

Brussels international verzekert tevens de coördinatie van de betrekkingen met internationale organisaties waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd is als deelentiteit (bijv. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Benelux, Raad van Europa (RvE) en enkele agentschappen van de Verenigde naties). Ze neemt deel aan het interfederale overleg voor het multilateraal beleid.

Brussels international verzekert daarnaast het beheer van de procedures voor het ondertekenen en goedkeuren van Europese en internationale verdragen met betrekking tot regionale bevoegdheden. Ze vervult een belangrijke coördinatie- en expertiserol bij de voorbereiding en opvolging van deze procedures.

Het Gewest wordt bovendien regelmatig aangezocht om mee te werken aan verslagen met betrekking tot zijn bevoegdheden.

De Europese afdeling focust op drie belangrijke missies:

 • de coördinatie van de toepassing van het Europees recht en het regionaal recht (omzetting, inbreuken…),
 • de administratieve coördinatie van de overkoepelende Europese dossiers
  (Europees semester, meerjaarlijks financieel kader…),
 • de opvolging van Europese programma’s en netwerken om de deelname van het BHG te bevorderen.

 

Geert

Verantwoordelijke cel
Eurocities
Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s
Geert De Roep
T 02/800 37 50
gderoep@gob.brussels

 

Pierre

Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE)
Pierre Gérard
T 02/800 37 48
pgerard@gob.brussels

 

frederic

Metropolis en Global Fund For Cities Development (FMDV)
Sophie Willaumez
T 02/800 37 40
swillaumez@gob.brussels

en

frederic

Anne Claes
T 02/800 37 45
aclaes@gob.brussels

 

Paul-Henri Philips

Internationale organisaties met in het bijzonder – Benelux, OESO, Raad van Europa en Verenidge Naties
Paul-Henri Philips
T 02/800 32 77
phphilips@sprb.brussels

 

Sophie-01

Internationale en Europese verdragen
Olivia Rodriguez
T 02/800 37 61
orodriguez@gob.brussels

 

Lekeu Anne-Laurence

Toepassing van Europees recht en omzetting Europese richtlijnen
+ Internationale organisaties
Anne-Laurence Lekeu
T 02/800 35 98
allekeu@sprb.brussels

 

Valerie

Europese Semester – Europese programma’s Europese territoriale samenwerking
(Interreg NWE – Interreg Europa – Urbact)
Valérie Dussart
T 02/800 37 13
vdussart@gob.brussels

 

Attaché Europese en internationale zaken
Florian Genot
T 02/800 38 64
fgenot@gob.brussels

 

3. Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie maakt integraal deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie, informeert de regionale actoren over de Europese uitdagingen en bereidt voor de Raad van de EU de dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, en dit in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

 

manoelle

Afgevaardigde van het BHG bij de EU
Cohesiebeleid, meerjaarlijks financieel kader, Europees semester, Toerisme
Manoëlle Wasseige
02/233 03 02
manoelle.wasseige@diplobel.fed.be

 

Frederik Lamberty 10x15

Adjunct-afgevaardigde: Werkgelegenheid – Economisch en financieel bestuur – Vervoer
Frederik Lamberty
02 233 03 55
frederik.lamberty@diplobel.fed.be

 

Claire-VALIDE

Onderzoek – Industrie
Claire Pécheux
02/233 14 26
claire.pecheux@diplobel.fed.be

 

Sylviane Friedlingstein

Energie – Milieu – Climat
Sylviane Friedlingstein
02/233 14 27
sylviane.friedlingstein@diplobel.fed.be

 

Rudi Arron

Assistent
Rudi Arron
02/233 03 02
rudi.arron@diplobel.fed.be

 

4. Cel financiën en reizen

Deze cel staat in voor de administratieve opvolging van alle subsidies en overheidsopdrachten met het oog op de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn internationale betrekkingen. Ze organiseert ook alle professionele reizen van gewestelijke ambtenaren naar het buitenland.

 

Verantwoordelijke cel
Lucia-Madalina Roman
T 02/800 37 53
lmroman@gob.brussels

 

celine-debacker

Financiën
Céline Debacker
T 02/800 36 11
cdebacker@gob.brussels

 

olivier mispelter

Financiën
Olivier Mispelter
T 02/800 37 29
omispelter@gob.brussels

 

Muriel Bayens

Financiën
Muriel Baeijens
T 02/800 38 71
mbaejens@gob.brussels

 

Sylvie

Reizen
Sylvie Debry
T 02/800 37 56
sdebry@gob.brussels

 

Filoreta-VALIDE

Reizen en secretariaat
Filoreta Rugova
T 02/800 37 52
frugova@gob.brussels

 

5. Cel vergunningen

Deze cel behandelt de dossiers met betrekking tot het toekennen van import-, export-en transitvergunningen van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik,
een bevoegdheid die sinds 2003 werd toegekend aan de Gewesten.

 

Aldo

Verantwoordelijke cel
Ingenieur
Aldo Alu
T 02/800 37 27
calu@gob.brussels

 

Attaché
Guillaume Ligot
T 02/800 37 51
gligot@gob.brussels

 

Dossierbeheerder
Jef Willems
T 02/800 37 33
jewillems@gob.brussels

 

Melanie

Dossierbeheerder
Mélanie Behets
T 02/800 37 59
mbehets@gob.brussels